Bij het beheren van de voorraad is de registratie van de juiste hoeveelheden een van de belangrijkste uitdagingen. Eenvoudshalve wordt er wel eens voor gekozen om negatieve voorraden toe te staan om het bedrijfsproces (zeker in een beginnende situatie) niet te veel te frustreren. SAP Business One heeft veel mogelijkheden om voorraad te beheren zoals minimale voorraad, maximale voorraad, bestelniveau, levertijden of maaktijden.

Wanneer u te veel artikelen op voorraad heeft verhoogt dit de opslagkosten en producten met een vervaldatum kunnen verloren gaan. Te weinig voorraad kan weer leiden tot tekorten, vertraging in de leveringen en dus ontevreden klanten. Dit is niet alles. Als uw voorraad niet op orde is en u neemt in documenten transacties op die leiden tot negatieve hoeveelheden, klopt ook de berekening van de totale voorraadwaarde niet. Om deze reden kunt u in SAP Business One er voor kiezen om negatieve voorraadaantallen te blokkeren en daarbij het gevoeligheidsniveau van die blokkade te kiezen:

Om negatieve voorraad te blokkeren gaat U naar menupad:
Beheer – Systeeminstellingen – Documentinstellingen – Tabblad Algemeen

SAP Business One instelling magazijnbeheer negatieve voorraad blokkeren

U kunt instellen dat de voorraad niet negatief mag worden gerekend over ofwel het hele bedrijf (= totaal der artikelaantallen van alle magazijnen), ofwel op magazijnniveau of volgens de instellingen gemaakt in de artikel-stamgegevens op het tabblad Voorraadgegevens:

SAP Business One Magazijnbeheer Artikelen beheer per magazijn

Wanneer bijvoorbeeld bij het betreffende artikel het selectievakje “Voorraad beheren per magazijn” is ingeschakeld, wordt de negatieve voorraad voor het opgegeven artikel per afzonderlijk magazijn berekend. Is dit vakje uitgeschakeld, dan wordt de berekening op bedrijfsniveau, dus over alle magazijnen heen uitgevoerd.

De instelling “Blokkeer negatieve inventaris” kunt u op elk moment wijzigen. Omdat het belangrijk is om te kunnen zien wie de wijzigingen heeft doorgevoerd slaat SAP Business One 9.3 de geschiedenis van de wijzigingen op in de database en kan deze indien nodig worden gevolgd.

Beschikbaar in SAP Business One, versies voor SAP HANA en Microsoft SQL.
Deze tip is afkomstig van Ari Schapira’s Tip of the week:
https://www.linkedin.com/pulse/positive-block-negative-inventory-ari-schapira/

Wenst u meer informatie over SAP Business One of de instellingen ervan, dan helpen wij u graag verder.

Neemt u in dat geval contact met ons op:
Asaptive B.V.
+31(0)23 760 23 00
info@asaptive.com