Met raamovereenkomsten kunt u lange termijnafspraken met uw zakenpartners registreren in SAP Business One, zowel aan de inkoopkant als aan de verkoopkant. U kunt dit op twee manieren vastleggen in het systeem:

  1. Op basis van hoeveelheden artikelen: dit betekent dat een bepaalde hoeveelheid artikelen binnen een bepaald tijdsbestek zal worden afgenomen.
  2. Op basis van omzetbedragen: hierbij worden meerdere artikelen tegen een vooraf vastgesteld bedrag en tijdsbestek afgenomen.

Om de transactie steeds mee te laten tellen in de gemaakte afspraken, dient u ervoor te zorgen dat de raamovereenkomst steeds aan het inkoop- of verkoopdocument blijft gekoppeld. SAP Business One koppelt namelijk automatisch.

Twee typen raamovereenkomsten

Bovendien zijn er twee verschillende raamovereenkomsten waar u gebruik van kunt maken. Te weten een algemene raamovereenkomst of een specifieke raamovereenkomst.

  1. De algemene raamovereenkomst
    Deze is bedoeld voor het vastleggen van de transacties waarna tegen het eind van de periode een bonus kan worden vastgesteld.
  2. De specifieke raamovereenkomst
    Deze hanteert een bepaalde korting of artikelprijs bij individuele inkoop- of verkooptransacties. Deze methode gebruikt men veelal bij termijnafspraken waarbij een bepaalde hoeveelheid artikelen in intervallen tegen een bepaalde prijs wordt geleverd.
Raamovereenkomst verkoop - Asaptive - SAP Business One

Status van de afspraken

Binnen de raamovereenkomst kunt u zien wat de status van de gemaakte afspraak is zoals:
– hoeveel artikelen er al besteld of geleverd zijn,
– hoeveel artikelen er nog openstaan,
– voor welk project de artikelen bedoeld zijn,
– de afgesproken verzendwijze,
– het aandeel retouren binnen de afspraak,
– de einddatum van de garantie-afspraken,
– de betrokken marketingdocumenten,
– de gekoppelde bijlagen,
– de eventueel gekoppelde periodiek terugkerende transacties.

Prijsafspraken volgen

Is eenmaal een raamovereenkomst ingesteld, dan koppelt SAP Business One nieuwe transacties automatisch aan die raamovereenkomst. Daardoor kunt u de gemaakte prijsafspraken goed volgen. Dit gaat vóór alle andere prijsafspraken of toegezegde kortingen. U kunt er desgewenst nog wel voor kiezen de transacties handmatig los te koppelen van de betreffende raamovereenkomst in het geval de transactie niet tot de gemaakte afspraak behoort.

Ook kunt u vanuit de raamovereenkomst transacties aanmaken door de knop “Kopiëren naar…” te gebruiken. Andersom kunt u ook een transactie koppelen aan de raamovereenkomst door in het marketingdocument de knop “Kopiëren van … Algemene overeenkomst” te gebruiken. SAP Business One laat dan de goedgekeurde raamovereenkomsten van die zakenpartner zien.

Tenslotte is het vermeldenswaard, dat u ook de afspraken in de raamovereenkomsten kan meenemen in de calculaties van de MRP module.

Meer uitleg gewenst?

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op zodat we de functionaliteit met u kunnen bespreken en u een gedetailleerd document met instructies en aanwijzingen kunnen toezenden.

Asaptive B.V.
+31(0)23 760 23 00
info@asaptive.com

U kunt ons ook volgen via onze LinkedInpagina Asaptive BV, waar we regelmatig updates plaatsen.