Om SAP Business One te kunnen gebruiken dient aan elke gebruiker een licentie te worden toegewezen. Er zijn verschillende licentietypes. De gebruiker manager kan de licenties toewijzen bij de menukeuze:  
Beheer – Licentie – Licentiebeheer. 

U komt vervolgens in het scherm: 

SAP Business One - licentie per persoon 1

Hier kunt u per gebruiker licenties toewijzen. Aldaar ziet u in de meest rechtse kolom hoeveel licenties van een bepaald type nog beschikbaar zijn. 

Wenst u een overzicht te exporteren, bijvoorbeeld om te bepalen welke licenties in gebruik zijn?

  • Klik dan op het derde tabblad Toewijzing. 
  • Daarna klikt u bovenin uw menubalk op het Excel-icoon  

Uw Excel-overzicht verschijnt met per gebruiker de gevraagde informatie. Dit ziet er als volgt uit: 

SAP Business One - licentie per persoon 2


Volgt u onze LinkedIn bedrijfspagina voor nog meer handige Tips & Tricks voor SAP Business One: www.linkedin.com/asaptivebv

Wenst u meer informatie over SAP Business One of de instellingen ervan, dan helpen wij u graag verder.

Neemt u in dat geval contact met ons op:
Asaptive B.V.
+31(0)23 760 23 00
info@asaptive.com