SAP Business One heeft sinds kort de mogelijkheid om bevoegdheden toe te kennen voor de weergave van de ‘Prijs na korting’ in de voorraadboekingslijst van de artikelen. Een belangrijke functionaliteit die we hier kort bespreken. Heeft een medewerker die informatie nodig of mag hij juist geen zicht hebben op de ‘Prijs na korting’? Nu kunt u dat in SAP Business One instellen.

Netto prijzen tonen of afschermen in de voorraadboekingslijst van artikelen

Bij de bevoegdheden kunt u dit in het blok Magazijnbeheer – Voorraadrapporten instellen:

Er is onderscheid te maken naar bevoegdheden voor netto prijsinformatie bij inkoopdocumenten, verkoopdocumenten en voorraaddocumenten. In de dagelijkse praktijk is de blokkade van bijvoorbeeld de prijs na korting voor verkoopdocumenten als volgt zichtbaar:

De ‘Prijzen na korting’ worden bij de documenten met kenmerk PB (= de verkoop-pakbonnen of leveringen) vervangen door sterretjes. Bij de inkoop- en magazijntransacties  blijven de prijzen wel zichtbaar.

Bevoegdheidsgroepen gebruiken bij autorisaties

Bij bedrijven waar een behoorlijk aantal medewerkers met SAP Business One werkt is het overigens zinvol om te werken met bevoegdheidsgroepen zoals in de eerste afbeelding is weergegeven. U kunt dan de bevoegdheden aan groepen toekennen en de betreffende medewerkers weer lid maken van een bevoegdheidsgroep. Medewerkers kunnen lid zijn van meerdere bevoegdheidsgroepen. De meest uitgebreide rechten gelden in dat geval.

De mogelijkheid om bevoegdheden tot de prijzen na korting afzonderlijk af te schermen is beschikbaar in SAP Business One voor zowel SQL als HANA vanaf versie 10.0 FP 2102.

Ari Shapira is CPO – Chief Product Owner SAP Business One bij SAP. Met zijn team beoordeelt en realiseert hij veranderings- en verbeteringsvoorstellen in SAP Business One. Uit zijn wekelijkse tips hebben wij de volgende voor u in het Nederlands vertaald. U kunt de Engeltalige tips van Ari Shapira ook volgen via zijn LinkedIn pagina.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van SAP Business One of een ander onderwerp waarover we publiceren, dan helpen wij u graag verder.

Meer uitleg gewenst?

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op zodat we de functionaliteit met u kunnen bespreken en u een gedetailleerd document met instructies en aanwijzingen kunnen toezenden.

Asaptive B.V.
+31(0)23 760 23 00
info@asaptive.com