Aanvullende dienstverlening

Wij proberen uw bedrijfsprocessen steeds efficiënter te maken. Aanvullend aan deze dienstverlening bieden wij u een nieuwe dienst aan. Samen met Alexia Ronda van ARPD nemen wij uw bedrijfsprocessen door op de huidige stand van zaken m.b.t. privacy van uw medewerkers en klanten. We kunnen u wijzen op eventuele risico’s die er in de gegevens-verwerkende sfeer zouden kunnen optreden. Bijvoorbeeld bij het op- of herstarten van bedrijfsactiviteiten.

AVG wetgeving

Voor uw organisatie is het belangrijk dat beleid en processen rondom de AVG-wetgeving en bedrijfscontinuïteit op orde zijn. Op die manier kunt u aantonen dat er voldaan wordt aan wetgeving. Beleid en bijbehorende procedures zijn opgesteld. En u heeft nagedacht over mogelijke risico’s. Juist in de huidige periode is het goed om na te denken hoe u verder gaat na de crisis en welke risico’s (en kansen) hiermee samenhangen.

Werkwijze

Aan de hand van 60 vragen (gebaseerd op het Privacy Control Framework van NOREA) lopen wij gezamenlijk na hoe het staat met privacy gerelateerde processen binnen uw organisatie. Ook de awareness op dit gebied bij medewerkers wordt getoetst. Daarnaast maken we een directe koppeling met mogelijke toekomstige risico’s m.b.t. het opnieuw of verder opstarten van uw werkzaamheden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de huidige pandemie en de 1,5 meter samenleving. We kijken samen naar wat u van uw medewerkers en klanten mag verlangen op dit gebied en hoe u dit het beste zou kunnen inrichten. Zodat u straks op een stevige basis weer verder kunt bouwen aan uw organisatie.

Alexia Ronda van ARPD hebben wij leren kennen als een gedreven en deskundige persoon op het gebied van gecontroleerde gegevensverwerking en kwaliteitsbewaking van bedrijfsprocessen.

Voor meer informatie zie http://www.arpd.nl.