SAP Business One versie 10.0 is nu algemeen beschikbaar; tijd om de bestaande systemen te upgraden. In dit bericht bespreken we de vernieuwingen die u in deze versie van ERP-software voor het MKB kunt verwachten.

Per onderdeel wordt dit toegelicht:


Deel 1: Beheersaspecten

Een belangrijke aanpassing is het beschikbaar komen van een nieuwe landen lokalisatie voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in verband met de Brexit. Een belangrijke aanpassing voor bedrijven die grensoverschrijdend werken. SAP illustreert hiermee de internationale ontwikkelingen te volgen.

Versie 10 maakt een vergaande integratie met Office 365 mogelijk. Na de koppeling van een Office 365 account aan de gebruiker in SAP Business One kunnen documenten, rapporten en query’s als Word- of Excelbestand worden geëxporteerd naar Microsoft OneDrive:

Daarna kunt u ze online bekijken en kunt u uw eigen exportsjablonen ontwerpen.

In Goedkeuringsprocessen kunnen fiatteurs de geregistreerde concept-documenten bijwerken, en nu ook met behoud van de status “in behandeling”:

Serviceaanvragen en – contracten kan men afdrukken, e-mailen en ook als pdf opslaan.

In de schermen voor documentafdrukken zijn meer selectiecriteria voor Zakenpartners opgenomen. Op deze manier kunt u verfijnder instellen welke documenten u wil afgedrukken.

Bij de bevoegdheden is een belangrijke verbetering toegevoegd: men kan bij Zakenpartners en Artikelen per tabblad toegangsrechten definiëren voor gebruikers of gebruikersgroepen:

Veel schermen en vensters zijn qua functionaliteit verbeterd, zodat we meer kunnen sorteren en filteren op kolommen. U kunt nu meer vensters qua grootte aanpassen en maximaliseren. En een beter zicht houden op de inhoud van die vensters:

Werkbalk

Tenslotte bevat de werkbalk bovenin het scherm de Bedrijfsnaam en de Gebruikersnaam. Daaraan kunt u zien welk scherm u open hebt staan. Door dubbelklik op de werkbalk kan men direct van gebruiker of bedrijf wisselen. Om meer werkruimte op het scherm beschikbaar te krijgen, verbergt u de werkbalk. Deze optie vindt u onder de menukeuze View in de taakbalk.

In het Help-scherm is in het venster Over SAP Business One nu ook de vervaldatum van de ondersteuning te zien. Bij SAP Business One versie 10.0 is dat 30 juni 2022.

In het licentie-toewijzings-scherm en het add-on registratiescherm wordt naast de login-naam nu ook de gebruikersnaam voluit weergegeven. Dat maakt het toewijzen van licenties trefzekerder.

SAP Business One versie 10.0 werkt alleen onder 64-bits architectuur.

Bij de installatie dienen oude 32-bits componenten, zoals de oude SAP Business One Client, te worden verwijderd. Denkt u aan: Add-Ons; DTW Workbench, Crystal Server-integratie en Outlook Integration Standalone.


Zorg voor een tijdige update van uw bestaande software

Op dit moment is er geen ondersteuning meer voor de bestaande versie 9.3 van SAP Business One. Deze is door SAP al beëindigd op 30 juni 2020. Maakt u alsnog een afspraak met ons om de nieuwe versie 10.0 bij u te installeren. Daarbij is het belangrijk dat u zich realiseert dat versie 10.0 alleen onder 64-bits architectuur werkt. Overigens zullen wij uw database eerst in een proefomgeving overhalen zodat we zeker weten dat de definitieve live-upgrade zonder al te veel problemen kan doorgaan.
Er is tot 30 juni 2022 (steeds 2 jaar) ondersteuning voor versie 10.0.


Meer informatie:

Op YouTube heeft SAP Business One een kanaal ingericht met de video’s inzake de updates van versie 10.0: SAP Business One YouTube kanaal


U kunt hier het totaaloverzicht downloaden, mocht u de informatie liever lezen.

Download ons document met de wijzigingen in SAP Business One versie 10: https://asaptive.com/sap-business-one-versie-10-wat-is-nieuw-asaptive-bv/

Deze notitie is met de nodige zorg samengesteld. Bij de aanmaak is gebruik gemaakt van informatiemateriaal van SAP inzake SAP Business One.

Wenst u meer informatie over SAP Business One, zie dan https://asaptive.com/sap-business-one/ of https://www.sap.com/netherlands/products/business-one.html .


Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van SAP Business One, dan helpen wij u graag verder.

Neemt u in dat geval contact met ons op:
Asaptive B.V.
+31(0)23 760 23 00
info@asaptive.com